Gdy zatrudniasz pracownika, to w pierwszej kolejności skieruj go na badania lekarskie, by wiedzieć, że jest zdolny do pracy, którą mu oferujesz.

Dlaczego? Powody są dwa:

  1. Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, która nie ma zaświadczenia lekarskiego z orzeczoną zdolnością do pracy.
  2. Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację. Podpisujecie Państwo umowę o pracę z idealnym kandydatem, a następnego dnia, pracownik ten przynosi Wam zaświadczenie od lekarza, że nie może pracować na tym stanowisku. W świetle prawa jednak umowa obowiązuje i aby ją rozwiązać muszą minąć ustawowe terminy. Niestety za ten okres muszą Państwo zapłacić pracownikowi za pracę, której pracownik właściwie nie wykona.

profilbhp.pl andrychów szkolenia bhp wstepne okresowe ocena ryzyka zawodowego audyt skierowanie na badania lekarskie orzeczenie o zdolności do pracy medycyna pracy

Ważne jest również to, że lekarz wystawia dwa zaświadczenia ze zdolnością do pracy. Jedno zaświadczenie pracownik przekazuje pracodawcy do swoich akt osobowych a drugie jest własnością pracownika.

Od czego zacząć?
  1. Obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie umowy o sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami z lekarzem medycyny pracy. Podczas kontroli PIP może się pojawić pytanie o taką umowę. Ze swojego doświadczenia wiem, że podpisanie takiej umowy wcale nie wiąże się z kosztami.
  2. Każdemu pracownikowi, którego planujemy zatrudnić należy wypisać odpowiednie skierowanie na badania lekarskie. Poniżej znajduje się wzór takiego skierowania na badania zgodny z Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.
Pobierz skierowanie na badania. Możesz wydrukować, wypełnić i wręczyć pracownikowi.

pobierz skierowanie andrychów szkolenia bhp wstępne okresowe

Jak należy wypełnić skierowanie?

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osobowe pracownika. Kolejno należy opisać rodzaj pracy i podstawowe czynności a także sposób i czas ich wykonywania. Następnie należy wypełnić tę część skierowania w której znajdują się czynniki niebezpieczne dla zdrowia pracownika.

Skąd wziąć te czynniki?
  • odpowiedzi udzielić może inspektor lub specjalista ds. BHP w zakładzie
  • jeśli nie mamy pod rękę specjalisty ds. BHP należy zajrzeć do dokumentu jakim jest ocena ryzyka zawodowego. Przypominam, że każdy pracodawca ma obowiązek posiadać „ryzyko zawodowe” na każde stanowisko pracy w firmie. Spis czynników niebezpiecznych i szkodliwych jest częścią tego dokumentu.
  • jeśli nie mamy „oceny ryzyka” w firmie należy ją jak najprędzej opracować lub zlecić opracowanie specjaliście z zewnątrz. –> zleć opracowanie oceny ryzyka zawodowego

ocena ryzyka zawodowego bhp andrychów profil bhp

To na pracodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania wszystkich obowiązków i terminów związanych z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, w tym oczywiście skierowanie go na tzw. wstępne badania lekarskie orzekające zdolność pracownika do pracy na konkretnym stanowisku.

Przykład wypełnionego skierowania na badania lekarskie dla pracownika budowlanego – proszę –> skierowanie pracownik budowlany

Jeśli interesuje Cię jakieś konkretne zagadnienia dotyczące BHP , prawa pracy lub ochrony środowiska  to napisz proszę na adres mailowy kontakt a ja napiszę artykuł w tym temacie.

Pozdrawiam

Specjalista ds. BHP/Inspektor Ochrony P.POŻ/Ratownik I pomocy

szkolenia bhp andrychów kęty wadowice audyt ocena ryzyka zawodowego