Dopasujemy zakres usług do Twoich wymagań

Poniżej znajdziesz orientacyjne ceny naszych usług, które mogą stać się odnośnikiem do zbudowania oferty odpowiadającej Twoim potrzebom oraz możliwościom.

CENNIK USŁUG

NAZWA CENA ZA USŁUGĘ
SZKOLENIE BHP – wstępne   50 zł/os.
SZKOLENIE BHP – okresowe 


pracownik robotniczy

pracownik administracyjny, biurowy

pracownik inżynieryjno-techniczny

kierownicy i managerowie

pracodawcy


100 zł

80 zł

120 zł

200 zł

250 zł

Ocena Ryzyka Zawodowego 90 zł – 150 zł/stanowisko
Instrukcje bhp, ppoż, I pomoc 50 zł/dokument
Rejestry (wypadków, podejrzenia choroby zawodowej, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i inne) wraz z omówieniem


Uzupełnienie skierowania na badania lekarskie/wyznaczenie czynników szkodliwych
i niebezpiecznych (dla stanowiska pracy)


150 zł/zestaw


100 zł

Regulamin i tabela przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej 150 zł
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót IBWR

Instrukcja specjalistyczna

od 500 zł


od 250 zł

od 80 zł/str.

/Oznakowanie obiektu wg. Ustawy PPOŻ – wycena indywidualna
Plan ewakuacji  – wycena indywidualna
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji – wycena indywidualna
Ocena ergonomii stanowisk pracy – wycena indywidualna
OUTSOURCING BHP – zewnętrzna służba BHP od 170 zł/mc
Wizyta kontrolna na zakładzie pracy GRATIS
Sporządzenie protokołu/karty wypadku

Przeprowadzenie postępowania wypadkowego (przesłuchanie świadków, pomoc w uzyskaniu opinii od lekarza, przygotowanie egzemplarzy dla wymaganych instytucji (ZUS, PIS)


Reprezentacja w ZUS, PIP (wypadek)


Sporządzenie statystycznej karty do GUS


Pełna dokumentacja „SEGREGATOR BHP”

250 zł


od

700 zł


100 zł /spotkanie


150 zł


od 800 zł

Dodatkowo przygotujemy dla Państwa plan poprawy warunków BHP w firmie i wykażemy zalecenia poparte podstawą prawną, tak aby każde zalecenia było dla Państwa zrozumiałe.

Audyt warunków BHP to koszt 150 zł – 1000 zł.

Zgodnie z prawem każdy pracodawca powinien przeprowadzić

audyt stanu BHP w firmie co najmniej 1 raz w roku.

Skontaktuj się z nami w celu poznania cen.
Stosujemy rabaty dla stałych Klientów | Ceny ustalamy indywidualnie | Serdecznie zapraszamy
Szkolenia wstępne i okresowe są zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.a ustawy o VAT, natomiast do pozostałych usług należny doliczyć 23% podatek, ponieważ podane ceny są cenami netto. Możliwość płatności przelewem do 7 dni oraz gotówką.
Siedziba firmy PROFIL BHP PPOŻ I POMOC: Andrychów, Krakowska 152