profilbhp.pl andrychów szkolenia bhp wstepne okresowe ocena ryzyka zawodowego audyt skierowanie na badania lekarskie orzeczenie o zdolności do pracy medycyna pracy

Dopasujemy zakres usług do Twoich wymagań.

Poniżej znajdziesz usługi, które mogą stać się odnośnikiem do zbudowania oferty odpowiadającej Twoim potrzebom.

SZKOLENIE BHP – wstępne  
SZKOLENIE BHP – okresowe 
pracownik robotniczy (np. fryzjer, sprzedawca, robotnik budowlany)
pracownik administracyjno-biurowy (np. recepcjonista, księgowy, kadrowa)
pracownik inżynieryjno-techniczny (np. projektant, inżynier, konstruktor)
kierownicy i managerowie (osoby, które kierują pracownikami oraz zajmują stanowiska kierownicze)
pracodawcy (w sytuacji kiedy zatrudnia pracownika / pracowników) 
USŁUGI BHP
Przygotowanie Oceny Ryzyka Zawodowego
Instrukcje bhp, p.poż, I pomoc 
INSTRUKCJA SPECJALISTYCZNA np. prac na wysokości, obsługi wciągarki budowlanej, wózka widłowego
IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót
Uzupełnienie skierowania na badania lekarskie/wyznaczenie czynników szkodliwych
i niebezpiecznych (dla 1 stanowiska pracy)
Tabela przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
Regulamin przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
Ocena ergonomii stanowiska pracy
Wyliczenie wydatku energetycznego na stanowisku pracy
USŁUGI P.POŻ
IBP – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Oznakowanie obiektu wg. Ustawy PPOŻ
Plan ewakuacji
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji
WYPADKI PRZY PRACY
Wypełnienie protokołu wypadkowego / karty wypadku związanego z wypadkiem pracownika

Przygotowanie kompletu dokumentów związanych z wypadkiem przy pracy pracownika

– przeprowadzenie postępowania wypadkowego,

– przesłuchanie poszkodowanego,

– przesłuchanie świadków,

– pomoc w uzyskaniu opinii od lekarza,

– przygotowanie egzemplarzy dla wymaganych instytucji (ZUS, PIP)

Sporządzenie statystycznej karty do GUS
Sporządzenie zawiadomienia do ZUS-u
o wypadku PRACODAWCY
Reprezentowanie w ZUS, PIP (wypadek)
Przygotowanie wzorów ( rejestr wypadków przy pracy, rejestr podejrzeń o choroby zawodowe, rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych) wraz z omówieniem
OUTSOURCING BHP – zewnętrzna służba BHP
Wstępny audyt BHP – do oferty
Audyt stanu BHP (raz w roku)
Pełna dokumentacja „SEGREGATOR BHP”
Wizyta kontrolna w zakładzie pracy
KARTA SILVER – Bee SAFEod 99 zł/mc
KARTA GOLD – Bee SAFEod 199 zł/mc
KARTA DIAMOND – Bee SAFEod 350 zł/mc

Dodatkowo przygotujemy dla Państwa plan poprawy warunków BHP w firmie i wykażemy zalecenia poparte podstawą prawną, tak aby każde było dla Państwa zrozumiałe.

Zgodnie z prawem każdy pracodawca powinien przeprowadzić

audyt stanu BHP w firmie co najmniej 1 raz w roku.

Skontaktuj się z nami w celu poznania cen.
Stosujemy rabaty dla stałych Klientów | Ceny ustalamy indywidualnie | Serdecznie zapraszamy
Szkolenia wstępne i okresowe są zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.a ustawy o VAT. Istnieje możliwość płatności przelewem do 7 dni oraz gotówką.
Siedziba firmy PROFIL BHP PPOŻ I POMOC: Andrychów, Krakowska 152