Dopasujemy zakres usług do Twoich wymagań

Poniżej znajdziesz orientacyjne ceny naszych usług, które mogą stać się odnośnikiem do zbudowania oferty odpowiadającej Twoim potrzebom oraz możliwościom.

CENNIK USŁUG

SZKOLENIE BHP – wstępne  
1 os. 70 zł 2-3 os. 50 zł Pow. 3 os. 39 zł
SZKOLENIE BHP – okresowe 
pracownik robotniczy (np. fryzjer, sprzedawca, robotnik budowlany) 120 zł Cena ulega negocjacji przy większej ilości osób
pracownik administracyjno-biurowy (np. recepcjonista, księgowy, kadrowa) 100 zł Cena ulega negocjacji przy większej ilości osób
pracownik inżynieryjno-techniczny (np. projektant, inżynier, konstruktor) 100 zł Cena ulega negocjacji przy większej ilości osób
kierownicy i managerowie (osoby, które kierują pracownikami oraz zajmują stanowiska kierownicze) 200 zł Cena ulega negocjacji przy większej ilości osób
pracodawcy (w sytuacji kiedy zatrudnia pracownika / pracowników) 250 zł  
USŁUGI BHP
Przygotowanie Oceny Ryzyka Zawodowego od 130 zł/stanowisko Cena zależy od zagrożeń na stanowisku pracy
Instrukcje bhp, p.poż, I pomoc   50 zł
INSTRUKCJA SPECJALISTYCZNA np. prac na wysokości, obsługi wciągarki budowlanej, wózka widłowego 100 zł
IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót od 300 zł Cena zależy od zagrożeń na stanowisku pracy
Uzupełnienie skierowania na badania lekarskie/wyznaczenie czynników szkodliwych
i niebezpiecznych (dla 1 stanowiska pracy)
100 zł
Tabela przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej 70 zł/stanowisko
Regulamin przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej 100 zł
Ocena ergonomii stanowiska pracy – wycena indywidualna
Wyliczenie wydatku energetycznego na stanowisku pracy od 100 zł Cena zależy od rodzaju
i ilości czynności wykonywanych przez pracownika
USŁUGI P.POŻ
IBP – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego od 500 zł Cena zależy od wielkości budynku oraz jego przeznaczenia
Oznakowanie obiektu wg. Ustawy PPOŻ – wycena indywidualna
Plan ewakuacji  – wycena indywidualna
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji – wycena indywidualna
WYPADKI PRZY PRACY
Wypełnienie protokołu wypadkowego / karty wypadku związanego z wypadkiem pracownika 250 zł
Przygotowanie kompletu dokumentów związanych z wypadkiem przy pracy pracownika

– przeprowadzenie postępowania wypadkowego,

– przesłuchanie poszkodowanego,

– przesłuchanie świadków,

– pomoc w uzyskaniu opinii od lekarza,

– przygotowanie egzemplarzy dla wymaganych instytucji (ZUS, PIP)

od 500 zł Cena zależy rodzaju wypadku (zbiorowy, ciężki, śmiertelny) oraz ilości spotkań
Sporządzenie statystycznej karty do GUS 150 zł
Sporządzenie zawiadomienia do ZUS-u
o wypadku PRACODAWCY
250 zł
Reprezentowanie w ZUS, PIP (wypadek) 200 zł/wizytę
Przygotowanie wzorów ( rejestr wypadków przy pracy, rejestr podejrzeń o choroby zawodowe, rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych) wraz z omówieniem 200 zł/komplet
OUTSOURCING BHP – zewnętrzna służba BHP
Wstępny audyt BHP – do oferty GRATIS
Audyt stanu BHP (raz w roku) od 250 W zależności od wielkości i rodzaju działalności firmy
Pełna dokumentacja „SEGREGATOR BHP” od 1 000 zł
Wizyta kontrolna w zakładzie pracy od 150 zł W zależności od celu wizyty i odległości firmy
KARTA SILVER – Bee SAFE od 99 zł/mc
KARTA GOLD – Bee SAFE od 199 zł/mc
KARTA DIAMOND – Bee SAFE od 350 zł/mc
Dodatkowo przygotujemy dla Państwa plan poprawy warunków BHP w firmie i wykażemy zalecenia poparte podstawą prawną, tak aby każde było dla Państwa zrozumiałe.

Audyt warunków BHP to koszt od 250 zł

Zgodnie z prawem każdy pracodawca powinien przeprowadzić

audyt stanu BHP w firmie co najmniej 1 raz w roku.

Skontaktuj się z nami w celu poznania cen.
Stosujemy rabaty dla stałych Klientów | Ceny ustalamy indywidualnie | Serdecznie zapraszamy
Szkolenia wstępne i okresowe są zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.a ustawy o VAT.  Podane ceny są cenami brutto. Możliwość płatności przelewem do 7 dni oraz gotówką.
Siedziba firmy PROFIL BHP PPOŻ I POMOC: Andrychów, Krakowska 152