Popraw bezpieczeństwo pracowników dzięki plakatom BHP

Plakaty BHP to skuteczne narzędzie do promowania BHP w Twojej firmie!

Zapisz się i odbierz bezpłatnie 7 PLAKATÓW BHP - gotowych do wydruku

Dla kogo są plakaty BHP?

Właściciele firm, Managerowe, Kierownicy, Brygadziści

Chcą mieć pewność, że ich pracownicy są dobrze przeszkoleni i świadomi zagrożeń związanych z pracą, a plakaty BHP są jednym z narzędzi, które mogą pomóc w realizacji tego celu.

Inspektorzy BHP, Specjaliści HR, Inspektorzy P.POŻ

Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy w danej firmie, a plakaty BHP są ważnym narzędziem w promowaniu kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy i mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Są innowacyjnym narzędziem i mogą być odebrane przez Kierownictwo jako ważna inicjatywa i aktywne zaangażowanie Inspektora w poprawę warunków BHP

Pracownicy

plakaty BHP mają funkcję aktualizacji wiedzy, a przestrzeganie zasad BHP staje się integralną częścią codziennej pracy każdego pracownika co może przyczynić się do poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Chcę promować bezpieczne warunki pracy oraz zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym.

Miejsca, gdzie możesz umieścić PLAKATY BHP

Na korytarzach i w holach

Miejsca, przez które przechodzi duża liczba osób, np. pracowników, klientów, kontrahentów.

W miejscach pracy

W pobliżu urządzeń i maszyn, które stanowią potencjalne zagrożenie dla pracowników, aby przypominać o zasadach bezpieczeństwa przy ich obsłudze.

Na terenie zakładu

Np. na ogrodzeniu, bramie wjazdowej, aby przypominać o zasadach bezpieczeństwa przy poruszaniu się po terenie zakładu, np. ograniczeniu prędkości, używaniu odblasków, zachowaniu ostrożności przy poruszaniu się w pobliżu ciężarówek czy wózków widłowych

W szatniach i pomieszczeniach socjalnych

W miejscach, gdzie pracownicy przebywają podczas przerw, aby przypomnieć im o zasadach bezpieczeństwa w pracy.

W pomeiszczeniach biurowych

Aby przypominać o zasadach bezpieczeństwa związanych z pracą przy komputerze, ergonomicznym ustawieniu stanowiska pracy, zapobieganiu wypadkom w pracy.

W miejscach, gdzie wymgana jest szczególna uwaga

Np. w miejscach, gdzie przechowywane są niebezpieczne substancje, chemiczne, czy w miejscach, gdzie jest zwiększone ryzyko wypadków, np. przy schodach lub na rampach.

Autorem plakatów jest: Angelina Rajda-Tasior

Mówi o sobie: „Pomagam przedsiębiorcom zapobiegać wypadkom przy pracy oraz poprawiam ich wizerunek jako Pracodawcy”.

Tworzy plakaty BHP z myślą o zapobieganiu wypadkom przy pracy. Od ponad 13 lat pomaga przedsiębiorcom zapewniać bezpieczne warunki pracy w firmach, w różnych branżach. Zarządza własną firmą „PROFIL BHP”, jest znana z interesujących szkoleń BHP, któe zapadają w pamięć.

Jako audytor systemu ISO 45001 przeprowadza audyty BHP. Jest inspektorem ochrony przeciwpożarowej i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jak twierdzi, BHP to nie tylko jej praca, to również jest jej pasja.

Zapytana o sens BHP – odpowiada: „Zdaję sobie sprawę, że BHP nie jest w modzie, ale mimo to cały czas przekonuję pracodawców i pracowników, że WARTO. Uważam, że kwestie BHP są bardzo często lekceważone, pomijane i spychane na boczny plan, dlatego chcę zmienić takie podejście.

Obecnie pracuję nad moim autorskim „systemem GOALS – zapobiegania wypadkom przy pracy”, który będzie oparty o metodę analizy i predykcji zdarzeń potencjalnie wypadkowych”.

Co mówią moi kursanci

Opinie klientów

Chcę promować bezpieczne warunki pracy oraz zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym.