Gdziekolwiek prowadzisz firmę dojedziemy do Ciebie na szkolenie. BHP z dojazdem dla Ciebie.
Gdziekolwiek prowadzisz firmę dojedziemy do Ciebie na szkolenie. BHP z dojazdem dla Ciebie.

BHP z DOJAZDEM

Roczna analiza stanu BHP w Twojej firmie
od 200,00 zł
Kompleksowy przegląd warunków BHP w firmie.
Przygotowanie planu poprawy.

Zakres Audytu BHP dotyczy:

Cena uzależniona od branży oraz ilości zatrudnionych pracowników.
Możliwe uzupełnienie braków na zamówienie klienta.

Andrychów, Krakowska 152,
SZKOLENIA BHP & PPOŻ & I POMOC
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE
Serdecznie zapraszam…

– Sprawdzenie czy pracodawca zapewnił wszystkie wymagane prawem szkolenia BHP, w tym szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji,

– Weryfikacja badania czynników szkodliwych: hałas, wibracja, pył, natężenie oświetlenia, czynniki chemiczne, itp.,

– Weryfikacji ocen ryzyka zawodowego na wszystkich występujących stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników szkodliwych, jeśli występują,

– Dokumentacja i prawidłowy przydział odzieży roboczej,

– Weryfikacja Instrukcji BHP, kart charakterystyki substancji chemicznych, rejestrów zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych procedur bezpieczeństwa,

– Dostosowanie stanowisk pracy do obowiązujących przepisów BHP,

– Oznakowanie bezpieczeństwa oraz punktów Pierwszej Pomocy.

Po dokonaniu Audytu BHP Pracodawca otrzymuje raport oraz zalecenia pokontrolne, jeżeli występują uchybienia. Każde zalecenie pokontrolne ma podstawę prawną.

Skontaktuj się z nami  i sprawdź czy audyt jest możliwy do przeprowadzenia w Twojej firmie.

Szkolimy w naszych salach szkoleniowych: Andrychów i Kobiernice. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dojechać do Państwa firmy.

www.profilbhp.pl

BHPzdojazdem.pl