• Post category:Przepisy BHP

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szkolenie ppoż bhp szkolenie wstępne okresowe bhp Andrychów Kęty Wadowice

Czym jest INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego tzw. IBP (instrukcja ppoż. obiektu) jest to opracowanie zawierające plany obiektu wraz z usytuowaniem terenu uwzględniające warunki ewakuacji, podział na strefy pożarowe, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic), co zapewnia przejrzystość i użyteczność dla Państwowej Straży Pożarnej w razie niebezpiecznego zdarzenia. 

oznakowanie okbiektu ppoz, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, szkolenie wstepne okresowe bhp, andrychów, kęty, wadowice

Właściciel obiektu zobowiązany jest do posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Jeśli budują Państwo obiekt użyteczności publicznej należy wyposażyć budynek w punkty ochrony ppoż, instrukcje ppoż, odpowiednie oznakowanie wyjść awaryjnych, plan ewakuacji wraz z punktem zbiórki ewakuacyjnej. Należy również opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która będzie znajdować się w dostępnym miejscu.

Opracowanie IBP jest obowiązkiem każdego właściciela czy użytkownika obiektu. Opracowanie IBP może przygotować wyłącznie osoba posiadające przynajmniej kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej –> skontaktuj się z nami.

Dla Państwa opracujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu oraz a także przygotujemy/wyliczymy ilość i rodzaj środka gaśniczego potrzebnego w Państwa obiekcie. Zajmujemy się również oznakowaniem obiektów.

gaśnica, profil bhp, koc gaśniczy, szkolenie wstępne bhp, ppoż okresowe, Andrychów, kęty, wadowice