Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)

400.00 

Najniższa cena z ostatnich 30. dni: 400.00 .

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych to dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR należy opracować w celu poinformowania uczestników prac o zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania tym zagrożeniom, które to związane są z wykonywaniem robót budowlanych określonych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

——————————————————————

Podczas zakupu (w okienku uwagi) podaj rodzaj robót jakie będą wykonywane. Skontaktuję się z Państwem w celu pozyskania niezbędnych informacji do opracowania IBWR.

Informacje

Opis

Co to jest IBWR?

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Kiedy opracowujemy IBWR?

Konieczność sporządzania Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek sporządzić instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Obowiązek dotyczy prac wskazanych w Prawie budowlanym: Dz.U.2003.47.401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

IBWR przygotowujemy do wykonywania prac:

 • betonowych,
 • brukarskich,
 • budowlanych i ogólnobudowlanych,
 • ciesielskich,
 • dekarskich,
 • drogowych,
 • elektrycznych,
 • hydrotechnicznych,
 • instalacyjnych,
 • kubaturowych,
 • montażowych,
 • na rusztowaniach,
 • na wysokości,
 • sanitarnych,
 • ziemnych,
 • a także innych robót wykonywanych przez Klienta.

Pamiętaj!

W przypadku ciężkiego i śmiertelnego wypadku na budowie, Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności sprawdza opracowaną IBWR. Inspektor kontroluje czy zapisy w Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót były właściwie sporządzone i realizowane.

IBWR zawsze powinna być przygotowana, w szczególności dla prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.