Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska „sprzedawca” oraz „pracownik administracyjno biurowy”.

RYZYKO ZAWODOWE – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych, niepożądanych zdarzeń, oczywiście związanych z wykonywaną pracą na danym stanowisku pracy, powodujących straty, a w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18001:2004).

Zgodnie z art.226 kp i rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp, każdy pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.

W celu spełnienia w/w obowiązku trzeba ustalić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, ekspozycję, zagrożenie , skutki , profilaktykę, dokonać oceny ryzyka itp.

Należy pamiętać, że ryzyko zawodowe jest ściśle związane z konkretnym środowiskiem pracy. Np. inne będą warunki pracy sprzedawcy w piekarni a inne w zakładzie wulkanizacyjnym. Zawsze brać pod uwagę konkretne warunki pracy.

JEST WIELE ZALET POSIADANIA TEJ DOKUMENTACJI:

  • Spełnienie wymagań prawnych,
  • Świadomość występujących zagrożeń oraz pewności, ze stosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
  • Poprawa stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
  • Świadomość pracowników na temat celowości stosowania środków ochronnych,
  • Minimalizacja kosztów związanych z wypadkami przy pracy,
  • Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie z pracownikami

Z naszą pomocą ten obowiązek przestanie być dla Państwa problemem.

Prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania w celu opracowania dla Państwa OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO dla Państwa pracowników.

Skontaktuj się z nami -> https://profilbhp.pl/mapa-dojazd-kontakt-telefon/