SZKOLENIA BHP

Każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić swojemu pracownikowi bezpieczne i higieniczny warunki pracy. Dlatego w pierwszym dniu pracy nowy pracownik musi niezwłocznie zostać przeszkolony pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy.

Szkolenie wstępne BHP (tzw. instruktaż ogólny) przeprowadzamy w postaci seminariów z wykorzystaniem filmów oraz prezentacji multimedialnych. Wśród wykorzystywanych pomocy dydaktycznych prezentujemy m. in. realne filmy, które są przestrogą dla pracowników a dzięki temu wartość przekazu odnosi dużo większy skutek. Program szkoleń wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. „Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Każde szkolenie kończy się krótkim egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem karty szkolenia wstępnego, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP 

Organizujemy szkolenia okresowe BHP

@A pracodawców i osób kierujących pracownikami -> obowiązkowo co 5 lat

@B pracowników administracyjno-biurowych -> obowiązkowo co 6 lat

@C pracowników inżynieryjno-technicznych -> obowiązkowo co 5 lat

@D pracowników na stanowiskach robotniczych -> obowiązkowo co 3 lata (a jeśli występują szczególne lub wypadkowe zagrożenia czynniki –> 1 raz na rok)

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP. Szkolenia są obowiązkowe zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Zobacz jak wygląda zaświadczenie z przeprowadzonego szkolenia okresowego tutaj.

Naszą firmę PROFIL SZKOLENIA BHP PPOŻ I POMOC cechuje indywidualne podejście do każdego klienta, terminowość w realizacji założonego celu, ale przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Państwa pracowników.

W celu umówienia terminu szkolenia skontaktuj się z nami.