AUDYT BHP

PROFIL SZKOLENIA BHP oferuje usługę wstępnego audytu BHP w Twojej firmie. 

Jest to propozycja dla tych, którzy nie mają przekonania/pewności, że ich firma spełnia wszystkie standardy i wymagania BHP.

Współcześnie ilość przepisów i regulacji aktualnie obowiązujących jest ogromna i bardzo trudna do spełnienia. Dlatego nieporównywalnie korzystniej jest sprawdzić wszystkie ważne aspekty BHP w firmie ze Specjalistą ds. BHP niż Inspektorem PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) podczas kontroli.

Ponadto w razie uchybień i braków Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może nałożyć mandat karny w wysokości 1 000 – 30 000 zł na Pracodawcę.

Zakres Audytu BHP dotyczy:

  • Sprawdzenie czy pracodawca zapewnił wszystkie wymagane prawem szkolenia BHP, w tym szkolenia wstępne i okresowe oraz szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji,
  • Weryfikacji ocen ryzyka zawodowego na wszystkich występujących stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników szkodliwych, jeśli występują,
  • Weryfikacja badania czynników szkodliwych: hałas, wibracja, pył, natężenie oświetlenia, czynniki chemiczne, itp.,
  • Dokumentacja i prawidłowy przydział odzieży roboczej,
  • Weryfikacja Instrukcji BHP, kart charakterystyki substancji chemicznych, rejestrów zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych procedur bezpieczeństwa,
  • Dostosowanie stanowisk pracy do obowiązujących przepisów BHP,
  • Oznakowanie bezpieczeństwa oraz punktów Pierwszej Pomocy.

Po dokonaniu Audytu BHP Pracodawca otrzymuje raport oraz zalecenia pokontrolne, jeżeli występują uchybienia. Każde zalecenie pokontrolne ma podstawę prawną.

Skontaktuj się z nami  i sprawdź czy audyt jest możliwy do przeprowadzenia w Twojej firmie.

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.profilbhp.pl  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Koszt audytu 200 zł/netto.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe