Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Czym jest INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego tzw. IBP (instrukcja ppoż. obiektu) jest to opracowanie zawierające plany obiektu wraz z usytuowaniem terenu uwzględniające warunki ewakuacji, podział na strefy pożarowe, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic), co zapewnia przejrzystość i użyteczność dla Państwowej Straży Pożarnej w razie niebezpiecznego zdarzenia. 

Właściciel obiektu zobowiązany jest do posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Jeśli budują Państwo obiekt użyteczności publicznej należy wyposażyć budynek w punkty ochrony ppożinstrukcje ppożodpowiednie oznakowanie wyjść awaryjnychplan ewakuacji wraz z punktem zbiórki ewakuacyjnej. Należy również opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która będzie znajdować się w dostępnym miejscu.

Opracowanie IBP jest obowiązkiem każdego właściciela czy użytkownika obiektu. Opracowanie IBP może przygotować wyłącznie osoba posiadające przynajmniej kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej –> skontaktuj się z nami.

Dla Państwa opracujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu oraz a także przygotujemy/wyliczymy ilość i rodzaj środka gaśniczego potrzebnego w Państwa obiekcie. Zajmujemy się również oznakowaniem obiektów.