Bezpieczeństwo emocjonalne dzieci

Kampania Przyszłości została opublikowana w grudniu 2013 r. przez Fundację Rodzice Przyszłości.

Przedstawiony problem to zjawisko przemocy emocjonalnej wobec dzieci.

Czy wiecie, że dzieci do 6-go roku życia bezkrytycznie przyjmują świat? Ten świat przedstawiony przez opiekunów (rodziców, dziadków, wychowawców).

Do świadomości rodziców oraz wszystkich tych, którzy zawodowo i rodzinnie zajmują się dziećmi.

W jaki sposób porozumiewamy się z dzieckiem?

Jak przekazujemy mu informacje, polecenia?

Jaki przykład dzieciom dajemy?

Przedstawiony spot zaczerpnięty został z kampanii społecznej 2013 ” Kiedyś Twoje dziecko będzie latać”.

Nikt nie urodził się z wiedzą. Wiedzę się zdobywa. Czasami nieświadomie (krzykiem, wzrokiem) możemy krzywdzić nasze dzieci.  Posiadanie dzieci to ogromne szczęście i łaska, ale jest to zarazem bardzo trudne zadanie – już na całe życie. Zobacz jak może wyglądać to ze strony obserwatora..

Podziękowania dla: Eli i Marcina Ignaczaków.