19.09 światowy dzień BHP -owca

19 września ustanowiono Dniem Pracownika Służby BHP. Dzień ten wprowadzono w październiku 2010 r. na Kongresie Służby BHP. 

Służba BHP to b. ważny element struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy.

Stanowi ją wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka organizacyjna w zakładzie pracy tzw. SŁUŻBA BHP, której zadaniem jest podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania zagrożeniom na stanowisku pracy oraz dążenie do uzyskania poprawy warunków pracy BHP. Jest to funkcja doradcza dla PRACODAWCY.

Od 2010 r. pracownicy służby BPH mają swój dzień, który jest podkreśleniem wartości wykonywanego przez nich zawodu.

Zapraszamy do polubienia profilu Zgodnie z BHP – w Życiu i Biznesie.

Kontakt