ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Dziś ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY. 8/09/2018. Po co został ustanowiony?

To święto ma na celu:

– promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy

– organizowanie szkoleń

– prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych

– uświadomienie, że ważna jest umiejętność szybkiej reakcji

Nawet dzięki krótkiemu szkoleniu dorośli ludzie, nastolatki a nawet dzieci są w stanie udzielić pierwszej pomocy w razie konieczności. Pierwsza pomoc – zasady postępowania.

Bardzo często np. w sytuacji zadławienia/zakrztuszenia liczą się SEKUNDY (każda sekunda) i wtedy profesjonalna pierwsza pomoc może nie dotrzeć na czas.

Udostępniamy dziś filmik PIERWSZA POMOC PRZY ZAKSZTUSZENIU U DZIECI.

A jak to się zaczęło…

Henry Dunant, rok 1959, świadek makabrycznego cierpienia żołnierzy – ofiar bitwy pod Solferino. Wojna francusko-austryiacka, 40 tysięcy żołnierzy poległo bądź doznało urazu. Brak jakiejkolwiek pomocy medycznej.

To wszystko było przyczynkiem powstania IDEI stworzenia Międzynarodowej Organizacji, której celem było niesienie pomocy żołnierzom. W ten sposób powołano Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który przekształcił się w Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża.

Dziś jest to jedna z największych organizacji humanitarnych na świecie.

A co to ma wspólnego z BHP…

Pierwsza pomoc jest NIEZBĘDNA w sytuacjach wypadkowych w pracy. Każdego roku tysiące ludzi doznaje urazów, uszczerbków na zdrowiu, a nawet kończy swoje życie śmiercią. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również i zdrowia w przypadku np. złamania, zwichnięcia, innych urazów czy oparzeń. Zasady udzielania pierwszej pomocy ważne też są w życiu codziennym, w miejscach publicznych i w domu.

Według GUS 45% Polaków przyznaje, że nie wiedziałoby jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku samochodowym.

Dlaczego to jest ważne… BO KAŻDY Z NAS MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ W SYTUACJI WYPADKOWEJ I WTEDY CHCIELIBYŚMY, ABY OBOK BYŁ KTOŚ KTO ZNA TE ZASADY.

Pamiętajmy !!! Młode pokolenie należy uwrażliwić na właściwe postawy i nauczyć ich zasad pierwszej pomocy.

PRACODAWCO PAMIĘTAJ !!! W zakładzie, w firmie powinna znajdować się wyposażona APTECZKA z adnotacją kto jest uprawniony do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Wyznaczona osoba powinna być mianowana do tej czynności z wpisem do akt osobowych i co najważniejsze powinna być przeszkolona.

Więcej informacji, zakres usług i terminy szkoleń -> skontaktuj się z nami.

Twoje bezpieczeństwo.. – nasza pasja..