Odzież robocza, pracownik budowlany.

Prawo, przepisy, BHP

Czy pracownik budowlany może w trakcie pracy nosić  krótkie spodenki? Co na  to przepisy BHP?

Kwestia krótkich spodenek nie jest jednoznaczna. Nie istnieje przepis, który bezpośrednio odnosi się do problemu krótkich spodni jako odzieży roboczej – można zatem uznać, że noszenie spodni z krótką nogawką jest dozwolone.

Należy jednak zwrócić uwagę, że choć nie funkcjonuje dosłowny zakaz, to wciąż obowiązuje zasada BHP, zgodnie z którą pracodawca ma obowiązek stworzenia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy.

Długie spodnie robocze lub kombinezon są uznawane za środek ochrony indywidualnej, a ich stosowanie może okazać się niezbędne w określonych warunkach. Tam, gdzie występuje zagrożenie dotyczące dolnych partii ciała, noszenie krótkich spodenek w odzieży roboczej nie jest dobrym rozwiązaniem.

Należy również pamiętać, że ostateczną decyzję w kwestii odzieży roboczej podejmuje PRACODAWCA. To on ustala jakie środki ochrony indywidualnej oraz elementy odzieży roboczej będą właściwe dla konkretnego stanowiska pracy.

Z poważaniem,

Angelina Rajda-Tasior

Specjalista ds BHP/ Inspektor ochrony P.POŻ

W celu uzyskania porady prawnej w zakresie BHP i prawa pracy skontaktuj się z nami.

Żartobliwie w kontekście pytania 😛